Vind

Automation og håndteringsudstyr til vindindustrien

Søger du en samarbejdspartner med banebrydende resultater inden for produktionen af vindmøller? I Danconsulting har vi mange års erfaring med at udvikle fuldautomatiske produktionslinjer og håndteringsudstyr til vindindustrien.

Nutidens vindmøller kræver en high-performance automationsløsning og stiller høje krav til både sikkerhed og systemtilgængelighed, især når de placeres offshore. Barske driftsforhold er en stor udfordring, og et indgående kendskab til vindmøllebranchen er nødvendig for at skabe nye og revolutionerende løsninger.

Det kendskab har vi i Danconsulting, og i et tæt samarbejde med dig som kunde står vi klar til at udvikle din næste fuldautomatiske produktionslinje. Resultatet af samarbejdet er et større flow i produktionen, flere producerede vindmøller på kortere tid, højere sikkerhed, bedre arbejdsmiljø og en ensartethed i slutproduktet.

Andre virksomheder i vindindustrien vælger Danconsulting til

  • at automatisere produktionslinjen

  • at udvikle håndteringsudstyr

  • risikovurdering

  • CE-mærkning


Håndteringsudstyr til vindmølleproduktion
I Danconsulting har vi stor viden om vindmølledelenes livscyklus, de mest almindelige produktionsteknologier og de udfordringer, de giver. Det gør os i stand til straks at løse dine opgaver inden for konstruktion og udvikling af udstyr til håndtering af vindmøllerne. Lige fra byggeriet starter, til vindmøllerne er sat op ude på havet, har du det montageudstyr, du har brug for.

CE-mærkning
Producenten eller leverandøren af en vindmølle skal, inden vindmøllen markedsføres eller tages i brug, gennemføre en CE-mærkning. Vindmøllen skal være ledsaget af en EF-overensstemmelseserklæring ved levering for at opfylde kravene til sikkerhed og sundhed.

I Danconsulting er vi certificerede CMSE® - Certified Machinery Safety Expert (PILZ), og vi kan derfor stå for CE-mærkningen både før, under og efter produktionen af dine vindmøller.

Derfor skal du vælge Danconsulting til automatiseringsprocesser og til udvikling af håndteringsudstyr i vindindustrien

  • Du får en mere effektiv produktion af vindmøller

  • Et større flow i produktionen

  • Højere sikkerhed

  • Større ensartethed

  • Bedre arbejdsmiljø

Danconsulting

Bakkevænget 15 

DK-6000 Kolding

ar@danconsulting.dk

Mob.: +45 2344 6544

Kontakt os

Kontakt Allan Rønnow på
+45 23 44 65 44 eller ar@danconsulting.dk, hvis du har brug for en kompetent projektleder, konsulent eller maskinkonstruktør hvad enten det er for kort eller lang tid.

© 2017 by Danconsulting.